Προσωπογραφία-η Μαμμά

Ζωγραφική με μολύβι                                                   Διαστάσειs :50χ70 cm                                                          Προσωπογραφία-Η μαμμά                                                    Kωδ:248-2018                                                                        Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                    Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi