Οι νότες , με τα μάτια της ψυχής

Zωγραφική με ακρυλικό σε καμβά                                  Διαστάσεις: 65χ55 cm                                                        Τίτλος :Οι νότες , με τα μάτια της ψυχής                      Κωδ :217-2017                                                                     Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi