Νεκρή φύση

Ζωγραφική :μολύβι                                                                 Διαστάσεις :50×70 cm                                                            Κωδ:233 (d)-2018,                                                                   Τίτλος :νεκρή φύση                                                                  Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                  Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi