Το γραμμόφωνο

Ζωγραφική :μολύβι                                                                                                 Διαστάσεις :50×40 cm                                                                                               Κωδ:232 (d)-2018                                                                                                          Τίτλος :Το γραμμόφωνο                                                                                                Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                                                        Διαθέσιμο                                                                                                                       Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                                                     instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi