Νεκρή φύση

Ζωγραφική :μολύβι και κάρβουνο                                                                      Διαστάσεις :38χ28 cm                                                                                              Κωδ:227-2018                                                                                                                  Τίτλος :νεκρή φύση                                                                                                        Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                                                      Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr                                                                                                fbpage:Agathi Galan                                                                               instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi