Η Οπτασία της Ροτόντας

Ζωγραφική: ακρυλικό σε καμβά                                                              Διαστάσεις:65x55cm                                                                                                    Τίτλος :H Οπτασία της Ροτόντας                                                       Κωδ:239(a)-2018                                                                                                            Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                                                         Διαθέσιμο                                                                                                                            Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi