Ο πόνος της προσφυγιάς

Ζωγραφική :λάδι και ακρυλικό                                                                           Διαστάσεις: 47.37cm                                                                                                       Kωδ: 209-2018                                                                                                            Τίτλος :Ο πόνος της προσφυγιάς                                                                                  Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                        Διαθέσιμο                                                                                                                          Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                              instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi