Η Ελπίδα

Ζωγραφική: ακρυλικό και λάδι σε καμβά                                                       Διαστάσεις :80.60cm                                                                                                     Τίτλος έργου : η ελπίδα                                                                               Κωδ:195032                                                                                                                     Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                               Διαθέσιμο  σε διπλό  τελάρο                                                                                         Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi