Δακρυσμένο μάτι

Ζωγραφική -ακρυλικό                                                                                                 Διαστάσεις:  35.50 cm                                                                                                Tίτλος : δακρυσμένο μάτι                                                                                          Κωδ: 012-2016                                                                                                         Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                    Διαθέσιμο                                                                                                                           Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα    Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi