Η γαλήνη ,μετά την καταιγίδα

Ζωγραφική με ακρυλικό                                                                                      Διαστάσεις: 50.70 cm                                                                                                   Tίτλος: η γαλήνη μετά την καταιγίδα                                                                         Kωδ: 0149-2016                                                                                                              Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                     Διαθέσιμο                                                                                                           https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi