Κορίτσια στην θάλασσα

Ζωγραφική  -ακρυλικό σε καμβά                                                                              Διαστάσεις :54.60 cm                                                                                                Kωδ :2331                                                                                                                         Τίτλος :Κορίτσια στην θάλασσα                                                                        Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                 Διαθέσιμο                                                                                                              Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi