Η λίμνη     

Ζωγραφική με ακρυλικό                                                                                                Διαστάσεις :37.45cm                                                                                                       Τίτλος : λίμνη                                                                                                                 Κωδ :2042                                                                                                                        Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                        Διαθέσιμο                                                                                                                     Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi