Γυμνό

Ζωγραφική -ακρυλικό σε καμβά                                                                       Διαστάσεις: 30.35cm                                                                                                     Τίτλος  :γυμνό                                                                                                               Κωδ: 2425                                                                                                                     Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                           Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi

Agathi Galan