…στης θάλασσας την αλμύρα!!

Ζωγραφική :ακρυλικό Διαστάσεις: 30x32cm Κωδ:389/2022 Τίτλος: …στης θάλασσας την αλμύρα!! Γαλανοπούλου Αγαθή (Agathi Galan ) Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi