Ατενίζοντας και αναπολώντας!!

Ζωγραφική :ακρυλικό Διαστάσεις: 35X26cm Κωδ:388/2022 Τίτλος: Ατενίζοντας και αναπολώντας!! Γαλανοπούλου Αγαθή (Agathi Galan ) Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi