Η κούκλα

Ζωγραφική με ξηρά παστέλ                                                   Διαστάσεις:50χ70cm                                                                Κωδ: 2008-γ                                                                              Τίτλος: Η κούκλα                                                                    Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi