Νεκρή φύση

Ζωγραφική με μολύβι                                                            Διαστάσεις: 50χ70 cm                                                           Τίτλος: νεκρή φύση                                                                  Κωδ :235 (a)                                                                             Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                  Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi