Νεκρή φύση

Ζωγραφική με μολύβι                                                            Διαστάσεις: 50χ70 cm                                                           Τίτλος: νεκρή φύση                                                                  Κωδ :235 (a)                                                                             Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                  Διαθέσιμο μόνο το αντίγραφό του (για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας γράψετε στο mail: galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα Agathi Galan