Βάζο με λουλούδια

Ζωγραφική -λάδι σε καμβά                                                                              Διαστάσεις :35.45 cm                                                                                             Τίτλος:   Βάζο με λουλούδια                                                                                         Κωδ :2328                                                                                                               Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                Διαθέσιμο                                                                                                                            Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi