Το ψάρεμα

Ζωγραφική -ακρυλικό σε καμβά                                                                                   Διαστάσεις : 45.55 cm                                                                                              Τίτλος: Το ψάρεμα                                                                                                            Κωδ:2333                                                                                                                          Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                  Διαθέσιμο                                                                                                                              Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi