Νεκρή φύση

Ζωγραφική με κάρβουνο και μολύβι                                                                          Διαστάσεις: 38.52cm
Κωδ :2323                                                                                                                          Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                   Διαθέσιμο                                                                                                                   Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi