Η λίμνη στο δάσος 

 

Ζωγραφική-ακρυλικό σε καμβά                                                                                 Διαστάσεις: 60.90cm                                                                                        Τίτλος:Η λίμνη στο δάσος                                                                                                Κωδ :018-2014                                                                                                                Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                  Διαθέσιμο                                                                                                                      Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi