Αφηρημένη τέχνη

Ζωγραφική με ακρυλικό                                                                                       Διαστάσεις :30.50  cm                                                                                              Κωδ:019-2015                                                                                                            Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                         Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan ) https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi