Κανάτα

Ζωγραφική με ακρυλικό                                                                                                 Κωδ :022-2014                                                                                                      Διαστάσεις :35.45 cm                                                                                                  Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                         Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi