Αφηρημένη τέχνη

Ζωγραφική : λάδι σε καμβά                                                                                Διαστάσεις: 60.80cm                                                                                                  Κωδ: 023-2015                                                                                                               Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                   Διαθέσιμο                                                                                                                          Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi