Αφηρημένη τέχνη

Ζωγραφική αφηρημένη τέχνη :ακρυλικό σε καμβά Διαστάσεις :40.42cm
Κωδ 2054 Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan) Διαθέσιμο  Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr                                                                     fb page:Agathi Galan                                                        instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi