… και για στέγη μας τ’ αστέρια!!

Ζωγραφική :ακρυλικό Διαστάσεις: 40x40cm Κωδ:384/2022 Τίτλος:… και για στέγη μας τ΄΄ αστέρια!! Γαλανοπούλου Αγαθή (Agathi Galan ) Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi