Νεκρή φύση

Ζωγραφική :κάρβουνο-κιμωλία Διαστάσεις: 35Χ50cm Κωδ:384/2022 Τίτλος:Νεκρή φύση Γαλανοπούλου Αγαθή (Agathi Galan ) Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi