Αλτρουϊσμός

Ζωγραφική με τα δάχτυλα: ακρυλικό και παστέλ σε καμβά
Tίτλος έργου :αλτρουϊσμός
Διαστάσεις :40.40 cm
Κωδ:0142-2016
Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan) Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr                                                                     fb page:Agathi Galan                                                        instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi