Έπαινος

Έπαινος

Έπαινος της ζωγράφου Αγαθής Γαλανοπούλου, απο την συμμετοχή της, στην έκθεση της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi