Ανεμελιά                                                                                                             

Μικτή τεχνική                                                                         Διαστάσεις   :68.78 cm
Τίτλος :Ανεμελιά                                                                      Κωδ  :82059
Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan) Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan