Μπαλαρίνα

Ζωγραφική  :ακρυλικό σε καμβα
Διαστασεις: 51.71 cm
τιτλος έργου: Μπαλαρίνα
κωδ :0115                                                                                                    Γαλανοπούλου Αγαθή