Αναμένοντας

Ζωγραφική :ακρυλικό σε καμβά Διαστάσεις :35χ50cm Τίτλος:Αναμένοντας Κωδ: 283(a)-2019 Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan) Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi