Προσωπογραφία

Ζωγραφική :ακρυλικό σε καμβά Διαστάσεις :40Χ55 cm Κωδ: 281-2019 Γαλανοπούλου Αγαθή (Agathi Galan) Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi