Εχουμε και εμείς δικαίωμα στην ειρήνη

Ζωγραφική με ακρυλικό Διαστάσεις :35×50 cm Κωδ:266-2019 Τίτλος :Εχουμε και εμείς δικαίωμα στην ειρήνη Γαλανοπούλου Αγαθή(Αgathi Galan) Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi