Προσωπογραφία-Γιώργος

Προσωπογραφία με ξυλομόλυβα Διαστάσεις :35χ50cm Κωδ:257-2019 Γαλανοπούλου Αγαθή(Agathi Galan) Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi