Το φεγγάρι ανεβαίνει και τα φύλλα λαμπυρίζουν

Ζωγραφική με ακρυλικό                                                                              Διαστάσεις:55χ40 cm                                                                                      Τίτλος:Το φεγγάρι ανεβαίνει και τα φύλλα λαμπυρίζουν                        Κωδ:245-2018                                                                                                    Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                                          Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi