Νεκρή φύση

Ζωγραφική με μολύβι                                                            Διαστάσεις :50χ70 cm                                                        Τίτλος :νεκρή φύση                                                              Kωδ:242-2018                                                                      Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                  Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi