Νεκρή φύση

Ζωγραφική με μολύβι                                                            Διαστάσεις :50χ70cm                                                             Τίτλος:νεκρή φύση                                                                 Κωδ.:241(d)-2018                                                                    Γαλανοπούλου  Αγαθή(Agathi Galan)                                   Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi