Εκθεση ζωγραφικής, της Ιατρού – εικαστικού Γαλανοπούλου Αγαθής, στο Κατάλυμα της Γαλλίας στην Ρόδο ,8-18/6/2018

Εκθεση ζωγραφικής, της Ιατρού – εικαστικού Γαλανοπούλου Αγαθής, στο Κατάλυμα της Γαλλίας στην Ρόδο ,8-18/6/2018