Η καρέκλα μου

Ζωγραφική :μολύβι και κάρβουνο                                                                            Διαστάσεις :40X50 cm                                                                               Κωδ:229(d)-2018                                                                                                              Τίτλος :Η καρέκλα μου                                                                                                             Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                                                        Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr                                                                                                          fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi