Η καρέκλα μου

Ζωγραφική :μολύβι και κάρβουνο                                                                            Διαστάσεις :40X50 cm                                                                               Κωδ:229(d)-2018                                                                                                              Τίτλος :Η καρέκλα μου                                                                                                             Αγαθή Γαλανοπούλου( Αgathi Galan)                                                                         Διαθέσιμο μόνο το αντίγραφό του (για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας γράψετε στο mail: galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα Agathi Galan