Δακρυσμένο μάτι (2 )

Tετράπτυχο, αντίγραφο επιζωγραφισμένο ,έργου Agathi Galan               Διαστάσεις: 125χ85 cm                                                                                           Κωδ:1983                                                                                                                      Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                         Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi