Το πορτοκαλί δάσος 

Ζωγραφική με ξηρά παστελ                                                            Διαστάσεις:55χ45cm                                                                                                       Tίτλος :Το πορτοκαλί δάσος                                                                                   Κωδ:1ag                                                                                                                            Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                      Διαθέσιμο                                                                                                                           Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε  mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα Agathi Galan https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi