Ονειροπολώντας

Ζωγραφική :ακρυλικό σε καμβά                                           Διαστάσεις: 60×45 cm                                                            Τίτλος: Oνειροπολώντας                                                        Κωδ: 216-2017                                                                           Αγαθή Γαλανοπούλου(Agathi Galan)                                  Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi