Η απόλυτη γαλήνη

Ζωγραφική: ακρυλικό σε καμβά                                       Διαστάσεις :46χ55 cm                                                             Τίτλος : Η απόλυτη γαλήνη                                                   Κωδ :207-2017                                                                      Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                   Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr fb page:Agathi Galan instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi