Μόνο του στο χιόνι

Ζωγραφική -λάδι και ακρυλικό                                                                           Διαστάσεις :52χ42cm                                                                                         Τίτλος :Μόνο του στο χιόνι                                                                                          Κωδ: 185-2017                                                                                                               Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                Διαθέσιμο                                                                                                                           Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα    Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi