Χιονισμένο τοπίο

Ζωγραφική με ακρυλικό  σε καμβά                                                                    Διαστάσεις: 60.80 cm                                                                                                  Κωδ: 17b                                                                                                                           Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                         Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα Agathi Galan ) https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi