Η φυγή

Ζωγραφική  -ακρυλικό σε καμβά                                                                    Διαστάσεις: 100χ110 cm                                                                                             Κωδ: 060-2016                                                                                                       Τίτλος : Η φυγή                                                                                                          Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                 Διαθέσιμο                                                                                                                         Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα    Agathi Galan   https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi