Το καφέ δάσος

Ζωγραφική με ακρυλικό                                                                                     Διαστάσεις :40.55cm                                                                                                   Τίτλος έργου :το καφέ δάσος                                                                                       Κωδ:07-2016                                                                                                                Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                         Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα    Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi