Η Αγάπη

Ζωγραφική: ακρυλικό και ξηρά παστέλ                                                         Διαστάσεις :60.80 cm                                                                                                    Τίτλος   : Η αγάπη                                                                                                  Kωδ:0156-2016                                                                                                              Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                         Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα    Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi