Αφηρημένη τέχνη

Ζωγραφική με ακρυλικό                                                                                                Διαστάσεις: 35.45cm                                                                                                       Κωδ: 015-2015                                                                                                              Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                               Διαθέσιμο                                                                                                                     Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan ) https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi